Budownictwo i architektura

Jak zaadaptować projekt domu do działki? Podpowiadamy!

Zakup gotowego projektu architektonicznego to ważny etap na drodze do wymarzonego domu. Zanim jednak budowa ruszy pełną parą, inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę od odpowiednich organów. Na tym etapie konieczna staje się adaptacja niektórych założeń projektowych do specyfiki posiadanej działki. Na czym polegają czynności adaptowania projektów? Komu je zlecić?

Na czym polega adaptacja gotowego projektu do wybranej działki?

Wyznacznikiem kierunku adaptacji projektowej pozostają uwarunkowania lokalizacyjne i oczekiwania inwestora. Ramy instytucjonalne dla adaptacji dostarcza rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znajdziemy tam szczegółowe wytyczne dotyczące usytuowania przyszłej nieruchomości na wybranym terenie. Biuro projektowe dokonuje wyliczenia odległości budynku od granic działki, określa długość i szerokość dróg dojazdowych, oraz dostosowuje fundamenty do warunków gruntowych.

Sama adaptacja projektu do działki to nic innego, jak dopasowanie planów architektonicznych do terenu, gdzie będą prowadzone prace budowlane. W zaadaptowanym projekcie muszą znaleźć się rozwiązania w zakresie przyłączy instalacyjnych, kalkulacje izolacji termicznej budynku czy dostosowanie ram projektowych do aktualnych przepisów prawa budowlanego.

Biuro projektowe wykonujące adaptację nie może pomijać obowiązku integracji projektu z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dokumentacją dotyczącą warunków zabudowy. Zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba zmodyfikować kąt nachylenia dachu, a nawet ograniczyć maksymalną wysokość nieruchomości. Zgodność projektu z MPZP stanowi bezwzględny warunek uzyskania pozwolenia na budowę. Wszelkie rozbieżności prowadzą do dalszych korekt, co znacznie opóźnia właściwe prace budowlane.

Do adaptacji projektu do działki budowlanej należy podchodzić z najwyższą starannością. Czas potrzebny na sfinalizowanie usługi zależy od złożoności bryły budynku i liczby restrykcji, jakie muszą zostać wzięte pod uwagę dla danej działki. Zazwyczaj adaptacja projektu do działki zajmuje 3-4 tygodnie. Na tym etapie pośpiech to zły doradca. Dokładne opracowanie projektu jest nie tylko orężem w walce z biurokracją budowlaną, lecz przede wszystkim warunkuje bezproblemowe wznoszenie budynku przez wykonawców.

Adaptacja projektu gotowego do działki – biuro projektowe Lipińscy

Biuro projektowe Lipińscy Domy specjalizuje się w projektowaniu energooszczędnych domów jednorodzinnych, wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, oraz lokali użyteczności publicznej. Adaptacja projektu do działki stanowi naturalny kierunek rozwoju firmy Lipińscy Domy. Warto zaufać profesjonalistom – architekci biura projektowego Lipińscy Domy posiadają w swoim portfolio setki skutecznych projektów, które są realizowane na terytorium całej Europy. Pod linkiem: https://lipinscy.pl/jak-kupic-projekt/co-to-jest-adaptacja/ otrzymasz dokładne informacje o zakupie gotowego projektu i jego późniejszym dostosowaniu do obrysu Twojej działki.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *