Inne

Pomieszczenia czyste w przemyśle spożywczym

Pomieszczenie czyste jest pomieszczeniem o kontrolowanej atmosferze, w którym podejmuje się wysiłki w celu spełnienia połączonych wymagań kontrolowanej atmosfery i pomieszczenia zamkniętego. Jest to kontrolowane środowisko produkcyjne o niskim poziomie zanieczyszczeń, takich jak pył, mikroorganizmy unoszące się w powietrzu, cząstki aerozolu i opary chemiczne. Producenci wyrobów mleczarskich coraz częściej sięgają po technologię pomieszczeń czystych, aby kontrolować zanieczyszczenia powietrza i zwiększyć trwałość produktów. Ryzyko skażenia mogłoby być skuteczniej kontrolowane poprzez szersze zastosowanie technologii pomieszczeń czystych.

Dlaczego zakłady mleczarskie potrzebują pomieszczeń czystych?

Producenci nabiału zazwyczaj biorą pod uwagę technologię pomieszczeń czystych, ponieważ są zaniepokojeni rozprzestrzenianiem się bakterii, drożdży i pleśni, które mogą rozwijać się w wilgotnych warunkach w obszarach procesowych i są przenoszone przez prądy powietrza w całym zakładzie mleczarskim. Celem jest utrzymanie powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie przetwarzanych produktów mlecznych wolnym od takich zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Prowadzi to do zmniejszenia – a w niektórych przypadkach do wyeliminowania – potrzeby pasteryzacji lub zamrażania etapów procesu, co ostatecznie prowadzi do lepszego, świeższego produktu mlecznego. Etapy procesu (w których nie można zapobiec wymianie powietrza z nieczystym, skażonym zarazkami środowiskiem) prowadzą do skażenia produktów mlecznych zarazkami. Wśród wielu trendów, które powodują zwiększone wykorzystanie pomieszczeń czystych w produkcji mleczarskiej, prym wiodą względy dietetyczne i obawy o ogólną jakość żywności. Nastąpił wzrost spożycia świeżej żywności, co sprawiło, że wielu producentów nabiału trzyma się z dala od stosowania dodatków i konserwantów. Żywność, która jest poddawana jakiejś obróbce zmieniającej jej normalny skład mikroorganizmów (jak jogurty, sery i inne produkty mleczne, mleka smakowe i entery) jest szczególnie narażona na kolonizację przez mikroorganizmy środowiskowe. Z tego powodu często stosuje się obróbkę aseptyczną przy napełnianiu lub przetwarzaniu jogurtów, sterylnego mleka lub miękkich serów. Zakłady mleczarskie i produkcyjne mleka starają się przestrzegać surowych przepisów prawnych dotyczących produkcji oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Urządzenia do przetwarzania i produkcji muszą więc spełniać najwyższe standardy. Pomieszczenia czyste są niezbędne w przemyśle spożywczym, aby móc produkować żywność.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *