Inne

Klasyfikacja pomieszczeń i stref czystych

Norma ISO 14644-1 mówi o klasyfikacji pomieszczeń i stref czystych. Pierwsza część odnosi się do klasyfikacji czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek.

Clean Room w laboratorium

Clean room inaczej pomieszczenie czyste, jest to obiekt o bardzo dużym rygorze higienicznym. Pomieszczenia te budowane są w taki sposób, aby jak najbardziej minimalizować powstawanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Clean roomy potrzebne są w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, medycznym, chemicznym, do produkcji leków i produktów medycznych.

Norma ISO14644-1 określa dopuszczalne parametry konkretnych zanieczyszczeń. Na bieżąco sprawdzane są zanieczyszczenia takie jak kurz, pył, bakterie, czy opary chemiczne oraz temperatura, ciśnienie czy wilgotność. Wszystkie parametry muszą być utrzymywane na określonym poziomie aby utrzymać idealną czystość.

Klasyfikacja

Klasyfikacja wnętrza lub strefy czystej określana jest dla minimum jednej z trzech stanów:

  • stan po wybudowaniu – lokal jest wyposażany we wszystkie media, ale brak w nim jakichkolwiek sprzętów i ludzi,
  • stan w spoczynku – clean room lub strefa czysta jest w pełni wyposażona w niezbędny sprzęt, jednak brak tam personelu,
  • stan w trakcie pracy – pomieszczenie takie działa w sposób do tego przystosowany i są w nim pracujący ludzie. Czystość określana jest na podstawie wartości progowej od 0,1µm do 5,0µm.

Zasady w Clean Room

Każde pomieszczenie lub strefa czysta podlega klasie czystości. Klasy są zdefiniowane w normie ISO 14644-1. Wyróżnić można samodzielne czyste pomieszczenie lub przenośną konstrukcje, która w nieprzystosowanym do tego pomieszczeniu może stanowić strefę czystą.

Chcąc jak najbardziej wyeliminować zanieczyszczenia, przed Clean roomem instaluję się śluzy lub dygestoria z rękawami. W śluzie umieszczony jest powietrzny prysznic, który pozbywa się zanieczyszczeń z pracownika przy pomocy filtra HEPA. Pracownicy muszą posiadać specjalną odzież ochronną i muszą posiadać odpowiednie przeszkolenia i kwalifikacje, gdyż on jako istota żywa przenosi najwięcej zanieczyszczeń.

Wentylacja pomieszczeń i stref czystych

W pomieszczeniach tych można dobrać różne techniki wentylacji, które uzależnione są od działań w nich wykonywanych. Niektóre techniki mogą wzmacniać lub osłabiać zanieczyszczenia dlatego też rodzaj wentylacji dobiera się indywidualnie do każdego czystego pokoju.

Pierwszy rodzaj przepływu to przepływ laminarny, które najczęściej stosuje się w salach operacyjnych. W przepływie tym oczyszczona atmosfera spływa w postaci pionowych strug. Skażone powietrze trafia do szybu wentylacyjnego gdzie jest filtrowane i ponownie napływa do sali.

Drugi rodzaj to przepływy turbulentne. Powodują żywiołowy ruch powietrza, który wznosi zanieczyszczenia aby szybko je wykryć i usunąć. Najczęściej tą metodę stosuję się w przemyśle, rzadziej w szpitalach.

Niekiedy łączy się ze sobą oba rodzaju przepływów, które nazywane jest przepływem mieszanym.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *