Inne

Co powinna zawierać etykieta produktu?

Etykiety znajdujące się na opakowaniu produktu przeznaczonego do sprzedaży pełnią ważną funkcję marketingową. Umożliwiają wyróżnienie się towaru na tle konkurencyjnych ofert, co pobudza zainteresowanie potencjalnych konsumentów. W dzisiejszym artykule skupimy się jednak na drugiej, równie ważnej funkcji etykiet – przekazywaniu konkretnych informacji o produkcie. Elementy, jakie muszą znaleźć się na etykietach, podlegają krajowym i unijnym regulacjom prawnym. Co należy wiedzieć o obowiązkowej zawartości etykiety produktowej? Jakie dane musimy uwzględnić na etapie projektu graficznego?

Etykieta produktu – wymogi prawne dotyczące informacji umieszczanych na etykiecie

Zakres informacji udostępnianych na etykiecie podlega zróżnicowaniu w zależności od typu produktu. Polskie przepisy prawne formułują jednak katalog danych, które muszą być podane do wiadomości konsumenta w przypadku wszystkich towarów w obrocie gospodarczym. Należą do nich:

– nazwa firmy producenta,

– adres siedziby producenta,

– informacje umożliwiające identyfikację towaru.

Każda etykieta powinna przewidywać miejsce na umieszczenie kodu kreskowego. Chociaż wzmianki o tym nie znajdziemy w żadnym rozporządzeniu, umieszczenie kodu kreskowego na etykietach towaru jest podstawowym składnikiem systemu automatycznej identyfikacji. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie zarządzanie stanami magazynowymi lub obsługę kasy bez czytników kodów kreskowych, które natychmiast rejestrują transakcję sprzedaży. Lokalizacja kodu kreskowego ma pierwszorzędne znaczenie. Projekt graficzny etykiety należy dostosować tak, aby kod kreskowy pozostawał widoczny pod dowolnym kątem i przygotowany do natychmiastowego odczytu.

Odrębne wymogi dla etykiet dotyczą producentów i dystrybutorów żywności. Wszystkie wymagania ujęto w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Na polskiej stronie rządowej znajdziemy informacje o tym, że etykiety żywności w handlu detalicznym muszą być „czytelne, nieusuwalne, zrozumiałe, nie mogą wprowadzać w błąd i pomijać istotnych informacji”. Wymienione tutaj rozporządzenie rozstrzyga nawet tak specjalistyczne kwestie, jak rozmiar czcionki na etykiecie. Jej minimalną wielkość ustalono na 1,2 mm.

Warto zapamiętać, że produkty spożywcze nie mogą wprowadzać klienta w błąd co do ich domniemanego zastosowania. Dlatego umieszczona na etykiecie nazwa musi określać rodzaj produktu (np. jogurt, ryż, śmietana), a nie ograniczać się wyłącznie do nazewnictwa nadanego przez producenta. Co więcej, na etykiecie umieszczanej na artykułach spożywczych należy również zawrzeć:

– wykaz wszystkich składników, uzupełniony o informacje o alergenach i dodatkach;

– termin przydatności do spożycia;

– warunki przechowywania i przygotowania do spożycia;

– zawartość netto w opakowaniu jednostkowym;

– szczegółowe dane producenta.

Jeżeli na liście składników widnieją substancje powodujące alergie, informacja o nich powinna zostać wyróżniona (np. inną czcionką, pogrubieniem, lub odmiennym kolorem). Pierwsze miejsce na etykiecie zawsze zajmuje ten składnik, którego procentowo jest najwięcej w produkcie.

Drukarnia etykiet AZ Color – kompleksowa oferta w jednym miejscu

Poszukujesz wytrzymałych etykiet samoprzylepnych do oznaczenia swoich produktów? Chcesz zaprojektować nietuzinkowe etykiety w szerokiej gamie technologii, dzięki którym nie tylko spełnisz wymogi prawne, lecz także wyróżnisz się spośród konkurencji? Profesjonalna drukarnia etykiet AZ-Color to dobry wybór dla przedsiębiorców inwestujących w kompleksowe usługi poligraficzne. Drukarnia etykiet AZ-Color pomaga w wykonaniu efektownego projektu graficznego i gwarantuje dostawę gotowych etykiet w krótkim terminie. Więcej informacji o ofercie uzyskasz pod adresem https://azcolor.com.pl/.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *