Prawo

Kiedy nie można wziąć rozwodu?

Zarówno zawarcie małżeństwa, jak i rozwód jest ściśle uregulowany przez polskie prawo, a zwłaszcza przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że nikt nie może rozwieść się tylko i wyłącznie na podstawie swojego oświadczenia. Po pierwsze, konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego, a po drugie spełnienie przesłanek, które dopuszczają rozwód. Prawo określa także, kiedy nie można wziąć rozwodu. Z jakimi ograniczeniami powinni liczyć się ci, którzy chcą się rozwieść?

Trwały i zupełny rozkład pożycia – co to oznacza?

Kancelaria adwokacka Wrocław zajmująca się sprawami rozwodowymi prawie zawsze rozpoczyna rozmowę ze zgłaszającymi się do siebie klientami zainteresowanymi rozwodem od wyjaśnienia, kiedy w ogóle sąd może orzec rozwód. Otóż jest to kwestia jasno określona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z jego przepisami rozwód możliwy jest wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Ustawodawcy chodzi tu o takie sytuacje, w których pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzy – czy to uczuciowe, czy to ekonomiczne. Najlepszym przykładem takiej sytuacji jest wyprowadzka jednego z małżonków. Choć trzeba pamiętać, że niekiedy nie można wziąć rozwodu. Kiedy jest on niedopuszczalny? Również o tym decydują przepisy prawa rodzinnego.

Rozwód nie zawsze jest dopuszczalny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rozwód jest wykluczony wówczas, gdyby w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto rozwód nie jest dopuszczalny, gdy żąda go  małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Takie określenia jak „dobro dziecka” czy „zasady współżycia społecznego” to typowe przykłady tzw. klauzul generalnych. Jak wyjaśnia adwokat rozwody Wrocław, ich celem jest przyznanie sądowi rozpoznającemu sprawę rozwodową sporej swobody w podjęciu decyzji o odmowie rozwodu, gdyby miał on godzić w jakieś fundamentalne wartości.

Czy sądy odmawiają rozwodów?

Jednak w praktyce, kiedy rzeczywiście małżeństwo się rozpadło – a więc nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia – sądy nie odmawiają rozwodów. Aby tak się stało, musiałoby dojść do naprawdę poważnych zdarzeń. Sytuacja taka jest możliwa zwłaszcza wtedy, gdy możliwe jest ryzyko niezwykle negatywnego wpływu rozwodu na wspólne, małoletnie dzieci rozwodzących się małżonków. Z pewnością ryzyko odmowy rozwodu jest najmniejsze wówczas, gdy małżonkowie korzystają przy rozwodzie z pomocy zawodowego prawnika. Może on ocenić szanse na powodzenie sprawy rozwodowej oraz przeprowadzić ją tak, aby zakończyła się zgodnie z wolą tego, kto chce się rozwieść. Dlatego wsparcie adwokata od rozwodów jest tak bardzo istotne.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *